در ادامه این جلسات و طی نشستی با مدیر مدرسه شهید پورکاویان و انجمن اولیا و مربیان و مسئولین محلی روستاهای طبرسو و پی قلعه جهت تعمیرات، حیاط سازی و نقاشی این مدرسه مبلغ تقریبی 14 میلیون تومان برآورد گردید که مجمع خیرین مبلغ 3 میلیون تومان و مسئولین و خیرین محلی نیز 11 میلیون تومان باقیمانده را به شرح زیر متعهد گردیدند که 70 درصد امورات مورد نظر انجام گردیده و مابقی آن تا پایان مرداد 95 صورت می گیرد :

1-  دهیاری و شورای اسلامی روستای پی قلعه : 3 میلیون تومان
2-  دهیاری و شورای اسلامی روستای طبرسو: 3 میلیون تومان
3-  آقای ایوب پورکاویان : 1میلیون و 500 هزار تومان
4-  مهندس مهدی محمدزاده: 50 پاکت سیمان
5-  آقای جهانگیر نظری: 50 پاکت سیمان
6-  آقای گودرز جعفری فر: 500 هزار تومان
7-  آقای ذوالفقار محمدزاده: 500 هزار تومان
8-  آقای فرهاد پورکاویان: 500 هزار تومان
9-  آقای میثم طبری: 2 کامیون ماسه
10-  آقای تقی محمدی ثانی: 2 کامیون  ماسه
11-  آقای فرهاد جواهری: 100 هزار تومان
12-  آقای یاسر پوربهرام: 100 هزار تومان
13-  آقای سجاد محمدزاده: 100 هزار تومان